תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) - תמיכה לקידום הייצוא
תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) מיועדת למבקשי סיוע, בעלי היקף יצוא נמוך, המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים ולחדור לשווקים הבינלאומיים.
את הבקשה לסיוע ניתן להגיש עד 31 בינואר 2018.
תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) - תמיכה לקידום הייצוא
4/1/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200