ביטוח לאומי - שינויים בשכר המינימום
החל מדיווח חודש דצמבר 2017 (המדווח ב- 15 לינואר 2018) - עודכן שכר המינימום ל-5,300 ש"ח.
ביטוח לאומי - שינויים בשכר המינימום
4/1/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200