קיבוץ שיתופי הרוצה לדווח לרשות המסים כקיבוץ מתחדש בשנת 2018
על קיבוץ שיתופי, הרוצה לדווח לרשות המסים כקיבוץ מתחדש בשנת המס 2018, להגיש בקשה בנדון לרשות המסים. על הבקשה להתקבל אצל פקיד השומה עד סוף שנה זו (דהיינו, עד 31 בדצמבר 2017).
קיבוץ שיתופי הרוצה לדווח לרשות המסים כקיבוץ מתחדש בשנת 2018
18/12/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200