עדכונים בתחום תעריפי החשמל לשנת 2018
מליאת רשות החשמל, שהתכנסה לישיבה ביום 6 בדצמבר 2017, פרסמה להתייחסות ציבורית (שימוע) את לוח תעריפי החשמל, הצפוי להיכנס לתוקף בתחילת שנת 2018.
בחוזר עיקרי המסקנות העולות מלוח התעריפים המעודכן והשפעת שינוי התעריפים על הקיבוץ.
עדכונים בתחום תעריפי החשמל לשנת 2018
14/12/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200