ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2017
לקראת תום שנת המס 2017, יש לערוך מפקד למלאי הטובין שברשותכם (לרבות טובין השייכים לאחרים ונמצאים אצלכם), וכן יש לבצע ספירת קופות ליום 31 בדצמבר 2017 ("יום המאזן"). בחוזר פירוט לגבי נושאים אלו.

ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2017
3/12/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200