פריסת פיצוי הניתן בגין אובדן כושר עבודה
בית המשפט המחוזי קבע, כי פיצוי הניתן בגין אובדן כושר עבודה ייפרס לצורך מס, לפי מספר שנות המס בגינן הוא ניתן, בהיותו הכנסת עבודה. המיסוי יישא ריבית והצמדה.
פריסת פיצוי הניתן בגין אובדן כושר עבודה
9/11/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200