עדכונים בתחום המים - אוקטובר 2017
בחוזר מידע על הודעת רשות המים לקראת שימוע בדבר הסדרת אספקת מים למטרות השונות וצריכתם בשנת 2018 ותעריפים לשנת 2018.
עדכונים בתחום המים - אוקטובר 2017
26/10/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200