עדכונים בתחום המים - ספטמבר 2017
בחוזר מידע על הוראת שעה של רשות המים - אפשרות לקבלת תוספת מים עד סוף שנה זו, על "הסכם המים - חישוב זכאות חדש לשנת 2017" ועל כנס מפיקי בארות.
עדכונים בתחום המים - ספטמבר 2017
19/9/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200