קיבוע זכויות לצורך פטור ממס על הפנסיה
לאור הנחיות מס הכנסה, על מנת לקבל פטור ממס על קצבת פנסיה חודשית, היוון קצבה ועוד - על הקיבוץ להחתים את הגמלאים מקבלי הקצבה על טופס 161 ד' - בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה, למעט גמלאים שהגיעו לגיל פרישה והחלו לקבל פנסיה בפועל לפני ה-31 בדצמבר 2011.
קיבוע זכויות לצורך פטור ממס על הפנסיה
18/9/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200