קיבוץ שיתופי - דיווח לביטוח לאומי החל משנת 2017 ואילך
כתוצאה מהחקיקה החדשה - אשר הביאה לשינויים בהוצאות המחייה - למעשה, היה צריך להגדיל את המקדמות לתשלום דמי ביטוח לאומי (אנו בודקים אפשרות זו מול המוסד לביטוח לאומי). בכל מקרה, חשוב לקחת בחשבון, שבחישוב הפרשי השומה לשנים 2017 ו-2018 - המבוססים על תשלום המקדמות לפי השנים 2015 ו-2016 (שנים אשר מדווחות לפי הכללים הישנים) - צפויים הפרשי שומה גדולים.
קיבוץ שיתופי - דיווח לביטוח לאומי החל משנת 2017 ואילך
17/9/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200