סיוע למעסיקים בקליטת עובדים נוספים
משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, גיבש, חמישה מסלולי סיוע, בהם המשרד משתתף בעלות שכרו של העובד, בשיעורים ומועדים שונים.
הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית. ניתן להגיש בקשות עד ליום ה-4 בספטמבר 2017.
סיוע למעסיקים בקליטת עובדים נוספים
22/8/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200