סיוע לקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה
בחוזר עיקרי פרסום של משרד הכלכלה והתעשייה בדבר "תכנית שכר גבוה". התכנית מסייעת למשקיעים, המעוניינים להקים או להרחיב עסקים, או להעתיקם לאזורי עדיפות לאומית בשכר גבוה.
הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית. המועד האחרון להגשת בקשות הינו ה-12 בספטמבר 2017.
סיוע לקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה
30/11/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200