תכנית סיוע להעלאת הפריון למפעלי התעשייה במחוז הצפון
בחוזר עיקרי תכנית הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה להגדלת הפריון במפעלי התעשייה במחוז הצפון. ניתן להגיש את הבקשות לסיוע החל מתאריך 4 בספטמבר 2017 ועד לתאריך 3 בדצמבר 2017 בשעה 15:00.
תכנית סיוע להעלאת הפריון למפעלי התעשייה במחוז הצפון
21/8/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200