קיבוץ מתחדש - דיווח לביטוח לאומי מחודש יולי 2017 ואילך
ברצוננו לעדכנכם, כי המוסד לביטוח לאומי דחה את מועד הדיווח של חודש יולי 2017, לקיבוצים מתחדשים, ל-31 באוגוסט 2017. למרות זאת, נבקשכם להתחיל ולדווח מוקדם יותר (החל מ-22 לאוגוסט), בכדי שנוכל להספיק לבדוק ולתקן טעויות, באם תהיינה. פרטים אודות אופן הדיווח - בחוזר.
קיבוץ מתחדש - דיווח לביטוח לאומי מחודש יולי 2017 ואילך
7/8/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200