שליחת טפסים באופן מקוון לרשם העמותות
בחוזר עדכון בדבר תיקון מספר 16 לחוק העמותות הקובע, כי רשם העמותות רשאי להתיר שליחת טפסים באופן מקוון, ללא צורך בהגשת המסמך המקורי או העתקו המאושר כדין.
שליחת טפסים באופן מקוון לרשם העמותות
19/7/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200