העלאת הסכום המותר לניכוי בגין הוצאות מגורים של עובדים זרים
בהתאם להחלטת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יעלה סכום ההוצאות בהן נשא מעסיק עובדים זרים בתחום החקלאות ואשר אותו הוא רשאי לנכות משכר העובד הזר. סך הניכוי המותר יהיה אחיד בכל הארץ.
העלאת הסכום המותר לניכוי בגין הוצאות מגורים של עובדים זרים
12/7/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200