עדכונים בתחום המים - יולי 2017
פורסם ספר התעריפים החדש למים - הפחתה בתעריפי מקורות מיום 1 ביוני 2017 וייקור הפקה עצמית החל מ יום 1 ביולי 2017. בחוזר תעריפי מקורות, העיקריים, שבתוקף מיום 1 ביוני 2017.
עדכונים בתחום המים - יולי 2017
3/7/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200