שיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח - קולות קוראים פתוחים
בחוזר עדכון בדבר קולות קוראים פתוחים להגשת בקשות לתמיכה במחקר ופיתוח במסגרת תכניות שיתופי פעולה בינלאומיות.
שיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח - קולות קוראים פתוחים
19/6/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200