עמידה בחוקי המס הבינלאומיים
ניתוח הפעילות הבינלאומית של חברות ישראליות בחו"ל חיוני לצורך עמידה ברגולציה המיסויית ומזעור חבות המס שלהן, בישראל ובחו"ל. בחוזר יוצגו מספר דגשים במישור המיסוי הבינלאומי, אשר הקפדה עליהם חיונית בהקשר זה.
עמידה בחוקי המס הבינלאומיים
29/5/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200