עדכונים בתחום המים - מאי 2017
בחוזר פרטים בדבר "תיקון 27 בעין הסערה" והתארגנות מחדש של אגודת מפיקי, ספקי וצרכני מים חקלאיים פרטיים.


עדכונים בתחום המים - מאי 2017
24/5/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200