עדכונים בתחום המים - אפריל 2017(עדכון שני)
בחוזר פרטים בדבר הארכת המועד להגשת עמדות הציבור בסוגיית המים לחקלאות עד ליום 7 במאי 2017, פרסום רשימת האזורים והישובים נעדרי החלופה, משק הקולחין - כדאי להתכונן והודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזורים המנותקים וסובב כנרת.
עדכונים בתחום המים - אפריל 2017(עדכון שני)
27/4/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200