שווי שימוש ברכב ייעשה על פי התקנות - גם באם מותקן ברכב יומן ממוחשב
בחוזר עדכון בדבר פסיקת בית המשפט המחוזי, החוזרת וקובעת, כי הדרך לקביעת שווי השימוש ברכב הינה אך ורק על פי תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב).
שווי שימוש ברכב ייעשה על פי התקנות - גם באם מותקן ברכב יומן ממוחשב
18/4/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200