ניכוי מס תשומות בידי חברת אחזקות
בית המשפט המחוזי קבע, כי ניכוי מס תשומות בידי חברת אחזקות - יותר רק באם תוכיח שאכן פעלה לשם ניהול החברות ולא רק לשם השבחת ערכן והעלאת התשואה המתקבלת מהן.
ניכוי מס תשומות בידי חברת אחזקות
3/7/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200