מפעל מאושר אינו חייב לקזז הפסדים רגילים כנגד הכנסה מועדפת
בית המשפט העליון קבע, כי לא ניתן לחייב נישום לקזז הפסדים רגילים מול הכנסה מועדפת.
כמו כן, נקבע, כי כאשר לחברת אם ולחברת בת (שבבעלותן מפעלים בני קו יצור אחד המהווים יחידה כלכלית אחת) - רווח הנוצר ממכירת מניות חברת הבת - ייחשב הרווח כרווח הון בעסק.
מפעל מאושר אינו חייב לקזז הפסדים רגילים כנגד הכנסה מועדפת
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200