אושרה הענקת פטור מתשלום תמלוגים למפעלים בתעשייה המסורתית
בחוזר עיקרי התכנית המעודכנת לשנת 2010.
אושרה הענקת פטור מתשלום תמלוגים למפעלים בתעשייה המסורתית
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200