מפגשי יושבי ראש, דירקטורים ומנהלים בקיבוצים ובתאגידים קיבוציים - מפגש רביעי
מפגש רביעי - יום חמישי 15/5/14
במשקי גרנות (באולם דגן)
מפגשי יושבי ראש, דירקטורים ומנהלים בקיבוצים ובתאגידים קיבוציים- מפגש רביעי
14/5/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200