יום עיון בביטוח לאומי - סיכום שנת 2013
עדכונים, רענון והערכות לקראת שנת 2014
בצפון - מלון נוף גנוסר - ביום ב' 17/02/2014
במרכז - רמת אפעל - ביום ב' 24/02/2014
בין השעות 9:00-14:00
(מצורף טופס הרשמה עם הפרטים המלאים)
יום עיון בביטוח לאומי - סיכום שנת 2013
9/1/2014


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200