החלטת מיסוי בהסכם - מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית
בחוזר מידע על החלטת מיסוי בהסכם, שניתנה לאחרונה, בנושא מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית.
החלטת מיסוי בהסכם - מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית
13/11/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200