השתתפות המדינה בשכר לימוד בגני ילדים - חייבת במע"מ
בית המשפט המחוזי פסק שכספים המועברים ממשרד הכלכלה לחברה המפעילה מעון יום, לצורך השתתפות בשכר הלימוד של ילדים ממשפחות מעוטות יכולת, מהווים חלק ממחיר העסקה ולכן חייבים במע"מ עסקאות.
השתתפות המדינה בשכר לימוד בגני ילדים - חייבת במע"מ
8/11/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200