מלוות חובה שהונפקו וטרם נפדו
בשנים 1961 - 1982 נגבו מאזרחי המדינה (יחידים ותאגידים) מלוות חובה ומלוות מרצון. בהתאם לפרסום של בנק ישראל קיימים יחידים ותאגידים אשר רשומות לזכותם אגרות מלווה מרצון ו/או מלוות חובה - אשר טרם נפדו. אנו ממליצים לכל אחד לבדוק את זכאותו – פרטים בחוזר.
מלוות חובה שהונפקו וטרם נפדו
6/11/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200