השמדת מלאי - נוהל דיווח לרשות המסים
מפאת חשיבות הנושא של נוהל דיווח השמדת מלאי לרשות המסים, בחוזר תזכורת לדרך שבה יש לטפל במלאי שלא נמכר מסיבות שונות ויש להשמידו, וכן במקרים בהם יש להשמיד מלאי מכוח הוראות שונות או מכוח הנחיות של גופים שונים. יודגש, כי נישום, שיניח את דעת פקיד השומה, כי פעל על פי האמור בחוזר זה, יהיה זכאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצורכי מס.
השמדת מלאי - נוהל דיווח לרשות המסים
4/11/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200