העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט - תזכורת והבהרה
רשות המסים הוציאה תזכורת והבהרה לעוסקים ולפיה עוסקים החייבים בדיווח המפורט, המדווחים על רכישות או מכירות מול עוסקים מהרש"פ ומדווחים על עסקאות אלו במסגרת הדיווח המפורט, לפי הכללים שנקבעו, פטורים ממשלוח טפסי 878 ו-879 והחשבוניות ליחידת הקמר"פ.
העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט - תזכורת והבהרה
2/9/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200