ארכה להגשת דוחות כספיים לשנת 2017 ודוח כספי של קיבוץ מתחדש שיוגש שלא בהתאם להוראה חשבונאית 4
משרד רשם האגודות השיתופיות הוציא לאחרונה מכתב לכל האגודות השיתופיות בדבר ארכה להגשת דוחות כספיים לשנת 2017. פרטים בחוזר.
ארכה להגשת דוחות כספיים לשנת 2017 ודוח כספי של קיבוץ מתחדש שיוגש שלא בהתאם להוראה חשבונאית 4
15/8/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200