ביטול בטוחות הרשומות לטובת בנק החקלאות
בחוזר עדכון בדבר הודעת מפרקת בנק החקלאות לישראל בע"מ (בפירוק מרצון) אודות ביטול בטוחות הרשומות לטובת החברה.
ביטול בטוחות הרשומות לטובת בנק החקלאות
5/8/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200