החוק לצמצום השימוש במזומן
החוק מגביל את אפשרות השימוש בכסף מזומן, הן על המשלם והן על המקבל, במסגרת עסקאות, קבלת שכר עבודה, מתנות, תרומות והלוואות. כמו כן, החוק מגביל את אפשרות השימוש בשקים והסבתם. תחולת החוק החל מיום ה-1 בינואר 2019.
החוק לצמצום השימוש במזומן
31/5/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200