הסדרות סולאריות חדשות - מאי 2018
החודש פורסמו, לאחר שימוע, ארבע הסדרות סולאריות חדשות, המהוות פוטנציאל השקעה אטרקטיבי. ההסדרות שאושרו יוצרות הזדמנויות השקעה מעניינות לקיבוצים ומושבים, שלהם שטחים מתאימים, כולל אפשרות להקמת מערכות נוספות על גגות, שכבר תפוסים חלקית עם מערכות סולאריות מהסדרות קודמות.
הסדרות סולאריות חדשות - מאי 2018
23/5/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200