מבחני הכנסה למקבל קצבת נכות
החל מחודש יולי 2017, מקבלי קצבת נכות בקיבוץ המתחדש זכאים לכל ההטבות והתנאים הכלולים ב"חוק לרון". פרטים בחוזר.
מבחני הכנסה למקבל קצבת נכות
15/5/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200