הזדמנויות בפרויקטים סולאריים בהסדרות חדשות - מרץ 2018
רשות החשמל פרסמה הודעה לציבור על כניסתן לתוקף של מספר הסדרות סולאריות חדשות.
ההסדרות החדשות מהוות פוטנציאל השקעה אטרקטיבי. בחוזר פירוט על הסדרות אלו.
הזדמנויות בפרויקטים סולאריים בהסדרות חדשות - מרץ 2018
9/4/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200