דיווח כספי על פעילות המים לשנת 2017
בהתאם לכללי המים נדרשים גם השנה כמו בשנים קודמות, כל בעלי רשיונות להפקה ולהספקה של מים לדווח על תוצאות הפעילות הכספים של המים לשנת 2017 - דיווח יש להעביר לרשות המים עד ליום 30 באפריל 2018.
דיווח כספי על פעילות המים לשנת 2017
28/3/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200