העברת הדיווח על רכישות ומכירות לרש"פ למסגרת הדיווח המפורט למע"מ
רשות המסים הודיעה, כי על מנת לשפר ולייעל את תהליכי העבודה הקיימים ברשות המסים מול ציבור העוסקים למול הרשות הפלסטינית - הוחלט לעדכן את דרישות הדיווח על חשבוניות הניתנות לעוסקים / מתקבלות מעוסקים ברש"פ.
העברת הדיווח על רכישות ומכירות לרש"פ למסגרת הדיווח המפורט למע"מ
13/3/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200