דיווח נפרד של חברי קיבוץ על הכנסות משוק ההון
פורסמה עמדת רשות המיסוי הקובעת את אופן מיסוי ההכנסות משוק ההון של חברי הקיבוץ, שלא נכללו בדוחות המס של הקיבוץ.
דיווח נפרד של חברי קיבוץ על הכנסות משוק ההון
13/3/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200