הפעלת מסלול ירוק חדש לתשלומים לתושב חוץ
לאחרונה, הודיעה רשות המסים על הפעלת מסלול ירוק חדש להעברת תשלומים לחו"ל, ביצוע השקעות בחו"ל ומתן הלוואות בחו"ל המועברים לחשבון בנק במדינת אמנה ולתושבים במדינות אמנה.
18/2/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200