אגודות שיתופיות - תמצית עניינים הקשורים לנושא שעבודים
כחלק מהבטחת התנהלותן התקינה של האגודות וכחלק מיישום סמכות הפיקוח של הרשם, מוטלות על האגודות, בפקודה ובתקנות, חובות שונות, ובהן חובת ניהול פנקס שעבודים לזכות האגודה ופנקס שעבודים לחובת האגודה. בחוזר תמצית עניינים הקשורים לנושא השעבודים באגודות שיתופיות.
אגודות שיתופיות - תמצית עניינים הקשורים לנושא שעבודים
14/2/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200