הארכת תוקף תקנות שווי שימוש לרכבים היברידיים וחשמליים
הוארך תוקף תקנות מס הכנסה בנוגע לשווי שימוש לרכבים היברידיים וחשמליים עד ליום 31 בדצמבר 2019.
הארכת תוקף תקנות שווי שימוש לרכבים היברידיים וחשמליים
7/2/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200