ניתוח כולל של פוטנציאל השקעה בפרויקטים סולאריים לשנת 2018
לצורך עמידה ביעדי הממשלה פרסמה רשות החשמל מספר הסדרות חדשות, אשר חלקן כבר קיבל תוקף וחלקן פורסם לשימוע בדצמבר 2017, לצורך הפעלה בשנת 2018.
הצורך של מדינת ישראל לעמוד ביעדי הייצור מאנרגיה מתחדשת עד לשנת 2020, וההסדרות הסולאריות שפורסמו לצורך כך, יוצרים הזדמנויות השקעה לקיבוצים ומושבים, אשר ברשותם שטחים מתאימים.
ניתוח כולל של פוטנציאל השקעה בפרויקטים סולאריים לשנת 2018
6/2/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200