חברה פרטית - חובת תשלום אגרה שנתית וחובות רגולטוריות נוספות
על פי החוק, חובה על כל חברה לעדכן את רשם החברות בשינויים המתבצעים בה, להגיש דוח עדכון פרטים שנתי ולשלם אגרות שנתיות. פרטים בחוזר.
חברה פרטית - חובת תשלום אגרה שנתית וחובות רגולטוריות נוספות
30/1/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200