הנחיות ותעריפים נורמטיביים - דוחות כספיים לשנת 2017
ברית פיקוח הוציאה, כמידי שנה, את האוגדן "הנחיות ותעריפים נורמטיביים לדוחות הכספיים לשנת 2017, לסקטור ההתיישבותי והחקלאי". אוגדן, הכולל הנחיות ותעריפים נורמטיביים הרלבנטיים לצורך עריכת הדוחות הכספיים לשנת 2017, בסקטור ההתיישבותי והחקלאי.
הנחיות ותעריפים נורמטיביים - דוחות כספיים לשנת 2017
27/2/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200