הנחיות לוועדת ביקורת באגודה שיתופית - טיוטה להערות הציבור
רשם האגודות השיתופיות הוציא קול קורא לצורך קבלת התייחסות מהציבור על פרסום טיוטת הנחיות לוועדת ביקורת באגודה שיתופית.
הנחיות לוועדת ביקורת באגודה שיתופית - טיוטה להערות הציבור
15/1/2018


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200