מיסוי חברי קיבוץ מתחדש
בחוזר עיקרי כללי המיסוי החדש החלים על חברי קיבוץ מתחדש.
מיסוי חברי קיבוץ מתחדש
28/12/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200