חברות לחלוקת חשמל - סוף שנת 2017
לקראת תום שנת 2017, ותחילת שנת 2018, בחוזר מספר עדכונים והדגשים בנוגע לפעילותן של חברות חלוקת חשמל בקיבוצים.
חברות לחלוקת חשמל - סוף שנת 2017
28/12/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200